ABOUT US

The Resource Environmental Center Albania (REC Albania) is an Albanian legal entity registered under the Law on Non-profit Organisations (2001). The REC Albania works to fulfill the organization's mission by supporting NGOs and environmental institutions and stakeholders at a national, regional and local level. It also promotes participatory processes and exchange of information.

REC Albania promotes cooperation among different stakeholder groups, provides professional advice to decision-makers; disseminates knowledge on Education for Sustainable Development policy and tools; develops innovative multimedia tool-kits in both online and printed formats for classroom use; builds the capacities of local, national and sub-national stakeholders; and facilitates public participation in policy making.

LATEST NEWS

Image

Incorrect Disposal of Household Pharmaceutical WasteAs the use of pharmaceuticals continues to rise, so does their impact on the environment and public health. Effective management of pharmace...

29 Apr, 2024
Image

Exploring Pathways to Reduce Greenhouse Gas Emissions and Achieve the 1.5°C Target

Albania, like many nations, faces the challenge of reducing its carbon footprint while simultaneously supporting economic development and ensuring ...

05 Apr, 2024
Image

Të rinjtë për biodiversitetin urban

Në vazhdimësi të punës së saj Qëndra Burimore e Mjedisit në Shqipëri në bashkëpunim me Agjensinë e Parqeve dhe Rekreacionit, të Bashkisë...

23 Feb, 2024
Image

Deklaratë e përbashkët për shtyp e OJF-ve mjedisore

Organizatat e shoqërisë civile njëzëri kundër ndryshimeve në ligjin për Zonat e Mbrojtura Tiranë, 16 shkurt 2024. Organizatat e shoqërisë c...

16 Feb, 2024