Standardet e Edukimit për Zhvillimin e Qëndrueshëm (EZHQ)

15 Sep, 2019

Standardet e Edukimit për Zhvillimin e Qëndrueshëm (EZHQ) është një dokument politik arsimor. Ky dokument i pari i llojit të vet, shënon dhe një stad të ri në fushën e arsimit dhe edukimit në Shqipëri. Ai pritet të ndikojnë dukshëm në përmirësimin e cilësisë së të nxënit tek brezat e ardhshëm në lidhje me mbrojtjen e mjedisit dhe një të ardhme më të qëndrueshme.