RRETH NESH

Qendra Burimore e Mjedisit në Shqipëri (REC Albania) është një entitet juridik shqiptar i regjistruar në bazë të Ligjit për organizatat jofitimprurëse (2001). REC Albania punon për të përmbushur misionin e organizatës duke mbështetur OJQ-të, institucionet mjedisore dhe palët e interesuara në nivel kombëtar, rajonal dhe lokal. Qendra gjithashtu promovon proceset pjesëmarrëse dhe shkëmbimin e informacionit.

REC Albania promovon bashkëpunimin midis grupeve të ndryshme të interesit, siguron këshillim profesional për vendimmarrësit; shpërndan njohuri mbi politikat dhe mjetet e Edukimit për Zhvillimin e Qëndrueshëm; zhvillon paketa inovative multimediale në formate online dhe të printuara për përdorim në klasë; ndihmon në ndërtimin e kapaciteteve të palëve të interesuara lokale dhe kombëtare; dhe lehtëson pjesëmarrjen e publikut në hartimin e politikave.

LAJMET ME TE FUNDIT

Image

“Green 27+: Fuqizimi i kontributit të shoqërisë civile në negociatat me BE për mjedisin”

Rrugëtimi i Shqipërisë në procesin e integrimit evropian ka qenë dhe mbetet i gjatë në kohë dhe përpjekje. Ai ka filluar me aplikimin për...

27 May, 2020
Image

REC Albania bashkon forcat me rrjetin CAN-Europe në kuadër të Veprimit për Klimën

Qendra Burimore e Mjedisit në Shqipëri (REC Albania) bëhet organizatë anëtare e CAN Europe. Asambleja e Përgjithshme e Rrjetit Evropian të V...

12 May, 2020
Image

Njoftim për shtyp: Organizatat e Shoqërisë Civile i drejtohen Qeverisë

Organizatat e Shoqërisë Civile i drejtohen Qeverisë: Mos ndërmerrni asnjë vendim pa u siguruar për transparencë dhe pjesëmarrje!

Letr...

07 May, 2020
Image

Konkurs në kuadër të Ditës së Tokës

Çdo vit 22 Prilli shënon Ditën e Tokës. Këtë vit kjo ditë është tepër e veçantë, jo vetëm që është 50 vjetori i saj, por pë...

22 Apr, 2020