RRETH NESH

Qendra Burimore e Mjedisit në Shqipëri (REC Albania) është një entitet juridik shqiptar i regjistruar në bazë të Ligjit për organizatat jofitimprurëse (2001). REC Albania punon për të përmbushur misionin e organizatës duke mbështetur OJQ-të, institucionet mjedisore dhe palët e interesuara në nivel kombëtar, rajonal dhe lokal. Qendra gjithashtu promovon proceset pjesëmarrëse dhe shkëmbimin e informacionit.

REC Albania promovon bashkëpunimin midis grupeve të ndryshme të interesit, siguron këshillim profesional për vendimmarrësit; shpërndan njohuri mbi politikat dhe mjetet e Edukimit për Zhvillimin e Qëndrueshëm; zhvillon paketa inovative multimediale në formate online dhe të printuara për përdorim në klasë; ndihmon në ndërtimin e kapaciteteve të palëve të interesuara lokale dhe kombëtare; dhe lehtëson pjesëmarrjen e publikut në hartimin e politikave.

LAJMET ME TE FUNDIT

Image

Dita Botërore e Ekosistemeve Ligatinore 2020 në Kune-Vain, Lezhë

Në Ditën Botërore të Ligatinave 2020, REC Albania organizoi një aktivitet të programuar për t'u zhvilluar në një nga ekosistemet ligatinor...

05 Feb, 2020
Image

Turizmi që nxit lidhjen me natyrën

Guidat turistike të shkollave profesionale drejt profilizimit si “Interpretues i natyrës” 

Vërehet gjithnjë e më shumë se kur ...

28 Jan, 2020
Image

Monumentet e Natyrës së Shqipërisë tashmë në Wikipedia Shqip

Monumentet e natyrës të Shqipërisë në Wikipedia.

Studentë të Biologjisë nga Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe studentë të Gje...

25 Jan, 2020
Image

Trajnimi i Mësuesve të Shkollave Profesionale mbi Ekonominë e Gjelbër

Përmes projektit "Aftësi të Gjelbra për Punë të Gjelbra në Shqipëri” që po zbatohet nga REC Shqipëri mbështetur nga programi "GEAR-Eko...

17 Jan, 2020