ABOUT US

The Resource Environmental Center Albania (REC Albania) is an Albanian legal entity registered under the Law on Non-profit Organisations (2001). The REC Albania works to fulfill the organization's mission by supporting NGOs and environmental institutions and stakeholders at a national, regional and local level. It also promotes participatory processes and exchange of information.

REC Albania promotes cooperation among different stakeholder groups, provides professional advice to decision-makers; disseminates knowledge on Education for Sustainable Development policy and tools; develops innovative multimedia tool-kits in both online and printed formats for classroom use; builds the capacities of local, national and sub-national stakeholders; and facilitates public participation in policy making.

LATEST NEWS

Image

Integrimi i perspektivës gjinore në zvogëlimin e riskut nga fatkeqësitë

Shqipëria cënohet nga një sërë fatkeqësish natyrore. Rreziqet kryesore që prekin Shqipërinë janë tërmetet, përmbytjet, zjarret në pyje d...

04 Jul, 2023
Image

Forumi Kombëtar: Edukimi Mjedisor, Parakusht për Zhvillimin e Qëndrueshëm

REC Shqipëri me mbështetjen e Green-AL organizoi në datën 9 Qershor 2023 Forumin e 3-të Kombëtar "Edukimi Mjedisor, Parakusht për Zhvillimin e...

09 Jun, 2023
Image

Forumi Kombëtar: Integrimi Gjinor në Çështjet e Mjedisit

Që të sigurojmë zgjidhje përfshirëse dhe të qëndrueshme në aspektin mjedisor, duhet të kuptojmë shkaqet e pabarazive ndaj aksesit në burime...

23 May, 2023
Image

Forumi Kombëtar për Ndryshimet Klimatike

Ndryshimet Klimatike ishin në fokus të Forumit Kombëtar të Organizatave të Shoqërisë Civile që u mbajt në datën 28 mars 2023. Forumi kishte ...

28 Mar, 2023